Cursos disponibles


Del cert, l’ús del cànnabis genera dubtes raonables envers el seu impacte en la salut, sobretot en persones joves. Fins i tot en els països en els quals s’ha legalitzat hi ha límits del consum. Per exemple, si la persona és menor d'edat no està permès que prengui o si és major d'edat no pot conduir sota els seus efectes.

Ara bé, tenir cura d’un/a mateix/a no sempre és possible, ja que hi ha moltes variables que hi juguen, com l’addicció, un context favorable al consum, mites sobre el seu ús, informacions errònies, etc. Aquest curs en línia pretén donar respostes a aquestes qüestions i que serveixi per a posar les idees en un lloc més saludable.

Concretament pot ser útil com a resposta educativa a:

- Problemes derivats del consum en centres educatius. Per exemple quan s'expulsa a un jove pot aprofitar el temps fent aquest curs específic sobre el comportament que ha generat l'expulsió.

- Conflictes familiars respecte al consum. Sovint les famílies no saben què proposar als fills/es consumidors/es per assegurar-se l'accés a una informació útil. Així doncs,  aquest curs pot ser una resposta educativa que serveixi per qüestionar-se i possiblement iniciar un procés de canvi.

- Com a recurs complementari als programes ASA (alternativa a la sanció administrativa). L'ASA és una eina proposada per la Llei de Seguretat Ciutadana, per tal de que els menors d'edat denunciats per un delicte contra la salut pública puguin realitzar un treball educatiu  en lloc d'haver d'abonar la sanció per part dels pares. Per a realitzar aquest programa cal que l'Ajuntament on s'ha denunciat al jove i la Conselleria d'Interior tinguin signat un conveni que habiliti l'ASA. Fer aquest curs pot ajudar a complir els objectius de l'ASA. 

Com que hi ha municipis que no disposen de preventòlegs, o aquests tenen el temps limitat, o els joves no tenen horaris compatibles amb els mateixos, o simplement es vol que realitzin un treball complementari, GASS proposa realitzar un curs de 13 blocs sobre la temàtica.


El consum de cànnabis es dona bàsicament entre els joves. En aquest sentit, segons l'enquesta ESTUDES l'edat d'inici dels menors d'edat es situa als 14 anys i això condiciona la salut del menor i la convivència familiar. 

Per aquest motiu proposem un curs específics del cànnabis en relació a la salut dels menors per a pares i mares. La finalitat és aprendre algunes qüestions per a poder acompanyar als menors consumidors d'una forma més saludable.